Chính sách bảo mật thông tin

Phạm vi và mục đích

– Khi truy cập vào trang web nhuakythuat.net.vn, bạn có thể đăng ký thành viên tại website với yêu cầu đăng ký các thông tin cá nhân bao gôm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và một số thông tin cơ bản khác. Thu thập các thông tin về số lần truy cập, các mặt hàng sản phẩm quý khách đã xem qua và những thông tin liên quan đến kết nối nhuakythuat.net.vn.

Phạm vi sử dụng thông tin

Nhuakythuat.net.vn sử dụng thông tin của quý khách để cung cấp:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua hàng
  • Giải đáp các câu hỏi của khách hàng
  • Cung cấp các thông tin, chương trình khuyến mãi và các hoạt động mới của của hàng nhuakythuat.net.vn
Bảo mật thông tin tuyệt đối

Thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng hoặc nhuakythuat.net.vn có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại mọi thông tin cá nhân của quý khách được lưu trữ trên máy chủ của nhuakythuat.net.vn

Địa chỉ của đơn vị quản lý cá nhân

  • Công ty TNHH Vật liệu nhiệt Phát Lộc
  • Địa chỉ: 178 Yên Lãng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: 0904 964 877
  • Email: Nhietphatloc@gmail.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dự liệu cá nhân

  • Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhập và hủy bỏ thông tin cá nhân bằng cách truy cập vào nhuakythuat.net.vn
  • Khách hàng có quyền khiếu nại Ban quản trị của web nhuakythuat.net.vn tại địa chỉ email: nhietphatloc@gmail.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Cam kết bảo mật tuyệt đối chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng khi có sự đồng ý cả khách hàng. Khi bị các trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hack tấn công mất dữ liệu. nhuakythuat.net.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời. Và thông báo cho khách hàng biết. Ban quản trị web nhuakythuat.net.vn yêu cầu quy khách cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như yêu cầu. Và chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin nay. nhuakythuat.net.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy thông tin khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu không chính xác.