Định mức dự toán công tác khớp nối bằng tấm nhựa PVC

(Xây dựng) – Thanh tra tỉnh Tây Ninh tại hòm thư thanhtratn@… hỏi: Nội dung liên quan đến định mức dự toán công tác khớp nối bằng tấm nhựa PVC?

Định mức dự toán công tác khớp nối bằng tấm nhựa PVC

Bộ xây dựng trả lời:

Định mức công tác làm khớp nối bằng nhựa PVC dạng tấm được quy định tại mã hiệu AL.41400 Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng.

Nhà thầu có trách nhiệm thi công đúng thiết kế, phù hợp hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Việc thanh toán thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Việc quản lý định mức xây dựng thực hiện theo Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; hoặc Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tương ứng với thời điểm thực hiện.

Xem thêm: Nhựa Tấm PVC màu kem

Rate this post
Gọi ngay: 090 2188 196